4 februari 2021

Magazine Green Deal Participatie

logo LEO

De Green Deal Participatie van de Omgeving bij Duurzame Energieprojecten is eind 2020 afgerond. De 27 deelnemers hebben inzichten gedeeld en ideeën ontwikkeld om participatieprocessen te verbeteren bij het inpassen van duurzame energieprojecten in de fysieke en sociale leefomgeving. Dit afsluitingsmagazine geeft een terugblik op dit traject en de belangrijkste resultaten van de Green Deal.

Bekijk het magazine.