17 juli 2018

Stichting LEO een feit

logo LEO

De stichting Lerend platform Energie en Omgeving is een feit! Eind juni tekenden bestuursleden Eelco Bots (Windunie) en Age Yska (Gasunie) officieel voor de oprichting van Stichting LEO. Anne Melchers (Eneco) treedt binnenkort toe als het derde bestuurslid.

Wat we vooral mooi vinden is dat de deelnemers van LEO voldoende urgentie zien op de onderwerpen Omgevingsmanagement en/in de Energietransitie. LEO merken zij daarbij aan als hét platform dat mensen bindt en kennisdeling bevordert, waardoor we allen groeien in ons vak. Met dat vertrouwen hopen we nog een paar jaar de sector te helpen om samen te leren en daarmee de Energietransitie te versnellen.