19 juni 2020

Rapportage Energietransitie versnellen met de Omgevingswet

logo LEO

Welke kansen biedt de Omgevingswet om de energietransitie te versnellen? Op initiatief van het ministerie van BZK werd een kennistraject uitgevoerd. De resultaten zijn te lezen in de Eindrapportage kennis- en leertraject Energietransitie en Omgevingswet.

De energietransitie heeft grote ruimtelijke gevolgen, er zullen windturbines, zonnepanelen en warmtebronnen bij moeten komen, en verschillende soorten transportvoorzieningen en opslagmogelijkheden gerealiseerd worden. De ruimtelijke inpassing van deze opgave zal grotendeels moeten gebeuren door decentrale overheden, in combinatie met andere opgaven en afwegende allerlei andere belangen. Het ligt daarbij voor de hand om te kijken naar de instrumenten van de wet die alles eenvoudig en beter moet maken: de Omgevingswet.

Lees verder op de website van Platform31...