18 september 2018

LEO op locatie: wat kunnen we leren van de bewoners van Reeth?

logo LEO

Het buurtschap Reeth, even ten noorden van Nijmegen, vormt al jaren het brandpunt van een reeks ingrepen in de omgeving. Tal van projecten staan op stapel: doortrekken en verbreden van de A15, de railterminal Gelderland (RTG) en de ontsluitingsweg RTG, windpark Nijmegen Oosterhout, een zonnepark … Op 13 september brengen we met een aantal LEO- en POM-leden een bezoek aan de Mussenhut in Nijmegen, het bezoekerscentrum van het Windpark Nijmegen Betuwe. Het windpark is een van de ingrepen waarmee de omgeving te maken heeft. Energietransitie en omgevingsmanagement zijn de aandachtsvelden van LEO en POM. We zien dit bezoek dan ook als een mooie gelegenheid om met bewoners in gesprek te gaan.

Leefbaar Reeth, de bewonersgroep waarvan 86 procent van de omwonenden lid is, geeft een presentatie over de projecten in hun omgeving. Koos Nijssen, secretaris van Leefbaar Reeth, maakt het standpunt van de bewoners duidelijk: er is te weinig tot geen aandacht voor de bewoners terwijl die vragen en opmerkingen hebben. Zij wonen in het gebied en kennen de omgeving, dus wellicht hebben ze goede alternatieven. Je krijgt hoe dan ook met hen te maken. Bewoners er pas bij betrekken als veel al is besproken en besloten, is te laat. Koos en anderen van Leefbaar Reeth waren eerder bij de energiedialoog aanwezig in Den Haag. De bewonersgroep vond de bijeenkomst teleurstellend. Er was geen dialoog en al zeker niet met omwonenden. Dit terwijl zij graag hun ervaringen willen delen om daarmee bij te dragen aan de energietransitie zonder dat daarbij de lasten alleen bij de omwonenden komen te liggen. De lusten zijn tenslotte voor de hele maatschappij. LEO en POM vinden het belangrijk te leren van ervaringen en namen daarom het initiatief tot deze bijeenkomst.

Alex de Meijer van de Gelderse Natuur en Milieufederatie vertelt over het ontstaansproces rond het Windpark Nijmegen Betuwe. ‘Wij hebben een goede relatie met de buren en dat heeft te maken met onze achtergrond als coöperatie die de kant van de omwonenden beter kent. Die kant hebben wij in het begin heel erg vooropgesteld. Als coöperatie zijn wij van mening dat je beter mensen kunt hebben die verzet bieden, want die geven om hun leefomgeving. Als ze dat niet zouden doen, zouden ze onverschillig zijn.’

De adviezen die voortkomen uit de bijeenkomst zijn toe te passen op de diverse projecten:

Kortom: houd omwonenden aan boord!

Een beeldverslag van LEO op locatie in Nijmegen vindt u hier.