6 juli 2022

Ruud Schuurs nieuwe gezicht Platform LEO

logo LEO

Platform LEO heeft een nieuwe programmamanager: Ruud Schuurs. Hij volgt Zita van Aggelen op, die ruim vijf jaar het gezicht van LEO vormde. Ruud begint deze maand in zijn nieuwe rol.

Platform LEO neemt afscheid van programmamanager Zita van Aggelen. Zita was vanaf het allereerste begin betrokken en vormde al die jaren het gezicht van het platform. Samen met het team en het bestuur verzorgde ze de programmering en was zij degene die de bijeenkomsten leidde. LEO heeft veel te danken aan de inzet en creativiteit van Zita.

Wij zijn heel blij met de sterke opvolger van Zita die we hebben gevonden in de persoon van Ruud Schuurs. Ruud is zelfstandig adviseur en procesbegeleider, met name werkzaam op het snijvlak van overheid en samenleving en met een sterk accent op de energietransitie. Ruud brengt een mooie mix van inhoudelijke kennis en ervaring met het ontwikkelen van netwerken met zich mee. Zijn ervaring heeft vele raakvlakken met het werk van LEO.

Na zijn opleiding in Wageningen werkte Ruud in uiteenlopende functies in milieuconsultancy en de energiesector. Als zelfstandig adviseur is Ruud regelmatig betrokken bij de ontwikkeling en positionering van energiecoöperaties. Parallel daaraan werkt hij met overheden op alle niveaus aan vraagstukken rond samenwerking in de energietransitie, zowel onderling als met burgerinitiatieven en bedrijven.

Omgevingsmanagement is daarbij een terugkerend en steeds belangrijker thema. Voor NP RES organiseert hij sinds 2020 een Community of Practice voor RES-coördinatoren en bestuurders; daarin worden kennis en ervaring rond het proces en de organisatie van de 30 RES’sen gedeeld. 

Samen met Ruud en het LEO-team zetten we als bestuur in op een verdere ontwikkeling van het platform. Met Ruud menen we iemand in huis te hebben die visie koppelt aan een hand-on mentaliteit.