Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK)

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK)

logo LEO

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat staat voor een klimaatneutrale samenleving en economie in 2050 en een CO2-arme, betaalbare, betrouwbare en veilige energievoorziening.  We doen dit door samen met alle partners te werken aan beleid en realisatie.

Waarom Platform LEO?

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat hecht belang aan de samenwerking tussen overheid, burgers, bedrijven en maatschappelijke organisaties. Als ministerie moeten we op tal van zaken in de energievoorziening tot een goede afweging van belangen te komen. Platform LEO is een organisatie waarin allerhande partijen in de energiesector bij elkaar komen. Het delen van complexe vraagstukken en bijbehorende dilemma’s helpt om elkaar beter te begrijpen. 

Bezoek onze website.