Uniper

Uniper

logo LEO

Wij produceren elektriciteit, warmte en stoom en leveren ondersteunende diensten die helpen het hoogspanningsnet te balanceren. Ook richten we ons op de levering van innovatieve energieproducten in de regio Zuid-Holland. Dit omvat het leveren van stoom aan industriële installaties in de omgeving, het gebruik van biomassa, industriële reststoffen en diermeel voor het genereren van energie en warmte. Verder onderzoeken we alternatieve brandstoffen zoals waterstof en metal fuels.

Waarom Platform LEO?

LEO biedt ons een laagdrempelige ingang tot een interessant netwerk. De mogelijkheid om met anderen van gedachten te wisselen en kennis te kunnen delen, heeft voor ons meerwaarde.

www.uniper.energy