Lerend platform Energie & Omgeving: kennis, verbinden en leren

logo LEO
Laatste nieuws

Energie in cijfers 2023

Met de Infographic ‘Energie in Cijfers’ brengt EBN jaarlijks de belangrijkste feiten en cijfers over energie en het energiesysteem in kaart. De 7e editie van de infographic 2023 gaat in op de energiezekerheid en duurzaamheid in Nederland én Europa. Lees verder

Bianca Boverhoff gemist? Kijk de opname terug!

Ruud Schuurs, programmamanager LEO, ging op 18 januari met Bianca Boverhoff in gesprek over haar boek 'Omgevingsgericht Leiderschap'. Heb je het interview gemist? Kijk het nu terug in ons YouTube-kanaal. Lees verder
Lees hier de eerder verschenen edities van de nieuwsbrief van Platform LEO
Welkom bij Platform LEO

LEO signaleert
Eerstvolgende evenementen
13-02-2023

Sectorbijeenkomst LEO

Ministerie van EZK, Den Haag, 15:30 - 18:00 uur
In nauwe samenwerking met het ministerie van Economische Zaken en Klimaat organiseert Platform LEO een netwerkbijeenkomst over integrerend werken in gebiedsgerichte ontwikkeling. Casus is NOVEX-gebied North Sea Port District (Zeeland), waar zware industrie, kernenergie, wind op land en wind op zee, demografische krimp en internationale samenwerking een complexe belangenmix vormen.

Neem voor meer informatie contact met ons op via info@platformleo.nl
20-02-2023

LEO in Gesprek met Thea Draijer

Online uitzending, 16:00 - 17:00 uur
Ruud Schuurs gaat in gesprek met Thea Draijer over omgaan met polarisatie. We stuiten steeds vaker op de term 'polarisatie'. Een situatie waarin weerstand tegen verandering en maatregelen zich heeft verhard tot onwrikbare standpunten, ‘wij-zij-denken’ waarin de feiten ondergeschikt zijn geraakt aan meningen. Vaak blijkt het echter niet een gepolariseerde situatie te zijn, maar onvermogen om te kunnen gaan met ‘polariteiten’. Platform LEO biedt in Q2 van 2023 een aantal workshops aan, waarin je met Thea Draijer onderzoekt hoe je vanuit polarisatie weer tot een constructieve relatie komt. In dit interview licht ze haar denkbeelden toe.

Meld je gratis aan!
mei/juni 2023

Sectorbijeenkomst LEO

locatie nog te bepalen
Het Noordzeekanaalgebied (NZKG) is een zeer intensief ontwikkeld gebied, met zware industrie (o.a. Tata Steel), een hoge bevolkingsdichtheid en een grote woningbouwopgave. Hier wordt gewerkt aan een samenhangend plan voor de energietransitie waarin verduurzaming van de industrie een belangrijk thema is, naast de energievoorziening van tienduizenden woningen die hier gebouwd gaan worden. In samenwerking met het Programmabureau NZKG programmeert LEO een brede sectorbijeenkomst over (maar niet beperkt tot) deze thema’s. We onderzoeken nog de mogelijkheid om vooraf een werkbezoek te brengen aan Tata Steel of een andere interessante locatie.

Neem voor meer informatie contact met ons op via info@platformleo.nl
08-05-2023

LEO in Gesprek met Marc Wesselink

Online uitzending, 16:00 - 17:00 uur
Ruud Schuurs interviewt Marc Wesselink, auteur van het eind 2022 gepubliceerde ‘SOM2.0’. Marc is een van de grondleggers van het strategisch omgevingsmanagement. Met zijn bureau is hij betrokken bij enkele van de meest complexe en ingrijpende ontwikkelingen in de Nederlandse ruimte, zoals de Tweede Maasvlakte.

Neem voor meer informatie contact met ons op via info@platformleo.nl
LEO in beeld
Nieuwsbrief

Onze digitale nieuwsbrief verschijnt 4x per jaar. Meld u hier aan.

Lees hier de eerder verschenen edities.
Wat is LEO?

De energietransitie is een grote uitdaging voor Nederland, ook vanwege de ruimtelijke impact. Alle Nederlanders zullen op de een of andere manier te maken krijgen met de inpassing van installaties en/of infrastructuur. Iedereen wil naar een schone energietoekomst, maar liefst zonder zichtbare veranderingen in z'n omgeving. Lees hier meer over LEO.

Lid worden

Als organisatie kunt u lid worden van het platform, kennis delen over omgevingsmanagement en wordt u uitgenodigd voor bijeenkomsten. Neem hiervoor contact met ons op.