Voorbeelden en Inspiratie

logo LEO
Getting to neutral; Options for Negative Carbon Emissions in California (2020)
De middengroepen betrekken bij aardgasvrije buurten | rapport Buurtwarmte (2019)
Rol van gemeenten bij het aanleggen van warmtenetten | brochure (2019)
Besluitvorming wind op land voldoet niet aan democratisch ideaal | Sanne Akerboom (2018)
Coöperatieve windontwikkeling | Joost van der Stappen (2018)
Coöperatieve windontwikkeling uitwerking profijt | Joost van der Stappen (2018)
Presentatie De buurtaanpak van bewoners (2018)
Presentatie Een nieuw samenspel in de warmtetransitie (2018)
De adviezen van de jaarconferentie Gelders Energieakkoord (2018)
Coöperatief ondernemen met wind: een handreiking voor coöperaties (2017)
SOM in het kader van de energietransitie (2017)
Omgevingswet en de energietransitie | Stroomversnelling (2017)
Definitief eindrapport Buurtaanpak van Bewoners ()
Dicht de Gelderse Gaten! Handvaten om te versnellen in de energie transitie | Handout DRIFT ()