LEO leest

logo LEO
Onder de noemers LEO leest en LEO kijkt vindt u hieronder zaken die ons opvielen in de media. Daarnaast publiceren wij van tijd tot tijd (gast)blogs onder de titel LEO blogt.
Toon
Alles LEO blogt LEO kijkt LEO leest
LEO leest
26 mei 2020

Burgerraadpleging ‘Kies voor Jelte’

Friese overheden willen de energie-voorziening in Fryslân verduurzamen en hierbij hun inwoners betrekken. Deze konden online aangeven hoe zij betrokken wilden worden. Ter ondersteuning liep een publieks-campagne met als boegbeeld een gezicht uit de nieuwe generatie: Jelte.

LEO leest
6 december 2019

Nu tijd investeren in RES levert straks winst op

In een opiniestuk in Trouw houden Marten van der Gaag, strategisch adviseur Platform LEO en Marc Rijnveld, directeur van Public Mediation, een pleidooi voor genoeg tijd om de bewoners te betrekken.

LEO leest
12 juni 2019

Zijn drijvende zonneparken een goed idee?

Het consortium Zon op Water wil Nederland wereldwijd koploper maken in de aanleg van drijvende zonneparken. Wat zijn de voor- en nadelen van zonnepanelen op water?

LEO leest
13 augustus 2018

Windmolens in Limburg

Windmolens roepen weerstand op van omwonenden. Tenzij die omwonenden de windmolen bezitten. Het coöperatieve model met meerdere eigenaren is de toekomst, is in het Klimaatakkoord te lezen. In Limburg staat het lichtend voorbeeld.

LEO leest
2 mei 2018

Overvecht gasvrij

De Utrechtse wethouder Lot van Hooijdonk loopt voorop in de strijd tegen het aardgas. Overvecht-Noord is haar proeftuin. Dat gaat de bewoners een beetje te snel. ‘Hoeveel gaat dit ons straks kosten?’

LEO leest
1 juni 2016

Rijnenburg Utrecht: stadsgesprekken over zon en wind

In de polder Rijnenburg worden tot 2030 geen woningen gebouwd. Het gebied is aangewezen als zoekgebied voor windmolens. Via stadsgesprekken betrekt de gemeente bewoners bij de plannen om Utrecht klimaatneutraal te maken.

LEO leest
1 januari 2016

Dealcrafting & tools voor participatie

In opdracht van het ministerie van EZ heeft de Nederlandse Vereniging Omwonenden Windturbines het burgerparticipatieproces in beeld gebracht. Dit om te komen tot een toolkit.