LEO leest

logo LEO
Onder de noemers LEO leest en LEO kijkt vindt u hieronder zaken die ons opvielen in de media. Daarnaast publiceren wij van tijd tot tijd (gast)blogs onder de titel LEO blogt.
Toon
Alles LEO blogt LEO kijkt LEO leest
LEO leest
17 oktober 2023

Een warme transitie?

In het Klimaatakkoord is afgesproken dat in 2050 zeven miljoen woningen in Nederland aardgasvrij moeten zijn. Voor bewoners van bestaande woningen heeft dit grote gevolgen. De Nationale Ombudsman onderzocht wat Rijk en gemeenten doen om burgers mee te nemen naar een aardgasvrije toekomst. Het rapport kwam deze maand uit.

LEO leest
23 januari 2023

Energie in cijfers 2023

Met de Infographic ‘Energie in Cijfers’ brengt EBN jaarlijks de belangrijkste feiten en cijfers over energie en het energiesysteem in kaart. De 7e editie van de infographic 2023 gaat in op de energiezekerheid en duurzaamheid in Nederland én Europa.

LEO leest
11 juli 2022

Bewoners dolblij met hun "winstmolens"

Waar windmolens komen, komt verzet van buurtbewoners, blijkt vaak. Maar opvallend veel bewoners van Geldermalsen zijn juist erg tevreden over de windmolens rond hun dorp in de Betuwe. Het geheim: de opbrengsten van de turbines komen ten goede aan de gemeenschap.

LEO leest
8 juli 2022

Zo dragen zonneparken bij aan de ecologie van Nederland

Holland Solar stelde samen met maatschappelijke partners in 2019 een gedragscode voor het ontwikkelen van zonneparken op land op. Een aantal goede voorbeelden van ecologische inpassing van zonneparken zijn bijeengebracht in een brochure.

LEO leest
14 januari 2022

Megaplan voor groene waterstof

Zonder er veel aandacht op te willen vestigen ligt er een megaplan klaar voor groene waterstof. Het nieuwe kabinet wil miljarden uitgeven aan de opbouw van een Nederlandse waterstofindustrie. Waterstof wordt waarschijnlijk de grootste ontvanger uit het klimaatfonds van 35 miljard euro.

LEO leest
24 september 2021

Jamsessie

Genoeg energie voor iedereen voor altijd. Duurzaam en rechtvaardig. Dat vraagt om een radicaal ander energiestelsel. Met de taal en de principes van nu komen we er niet. Hoe komen we van A naar B, via de principes van B? In hun blog voor het Nationaal Programma RES halen Kristel Lammers en Arash Aazami hun inspiratie uit de muziek: een jamsessie!

LEO leest
17 juni 2021

Steun voor eerlijk klimaatbeleid

Uit een zogenoemde volksraadpleging door de universiteiten in Delft en Utrecht blijkt dat er draagvlak is voor 'eerlijk' klimaatbeleid. Windmolens op zee, een hogere CO2-heffing voor de industrie en het stimuleren van isolatie van woningen kunnen op de meeste steun rekenen.

LEO leest
22 maart 2021

Infographic: Energie in cijfers 2021

EBN brengt jaarlijks een gedetailleerde infographic uit met de energiecijfers van Nederland. Liggen we op koers om de doelen van het Klimaatakkoord te halen? En hoe verhouden onze cijfers zich tot die van andere Europese landen? “Energie in Cijfers 2021” geeft inzicht in het verbruik en de herkomst van onze energie.

LEO leest
18 februari 2021

Ons land gaat in de uitverkoop!

Nederland krijgt er de komende jaren honderden windmolens en tienduizenden voetbalvelden aan zonneparken bij. Maar niemand wil windturbines van 250 meter hoog in zijn achtertuin. Over de groeiende weerstand en de achtergronden daarbij.

LEO leest
8 februari 2021

Beschermde roofvogel verhindert bouw windmolens op en bij de Veluwe

Plannen voor tientallen windmolens in en rond natuurgebied de Veluwe kunnen de prullenbak in. De aanwezigheid van de wespendief, een Europees beschermde broedvogel, betekent een streep door de realisatie.

LEO leest
5 februari 2021

Voor de stadsverwarming in Bospolder-Tussendijken moest eerst vertrouwen groeien

Eindelijk is er een plan voor een nieuw warmtenet in Rotterdam-West. Maar voordat het zover was, moesten de gemeente, de woningcorporatie en het energiebedrijf elkaar leren vertrouwen. [Artikel in NRC]


LEO leest
4 december 2020

Mijn oplossing is beter dan de jouwe

Volgens Arjan Lubach moeten we niet van het gas af, maar beter isoleren. Binnen de groene beweging blijven mensen elkaars ideeën bestrijden. Maya van der Steenhoven, initiator van de VanGasLos campagne, houdt een bevlogen pleidooi: We moeten stoppen met bekvechten en de energietransitie samen oplossen.

LEO leest
2 december 2020

Woningen of windmolens?

De polder Rijnenburg is een van de meest bevochten stukjes Nederland. In 2009 voorzag de Structuurvisie hier een landelijke woonwijk met 7000 huizen. Nu ziet de gemeente Utrecht de polder als ideale plek voor windmolens en zonnevelden. Een strijd die al meer dan twintig jaar woedt, is uitgemond in een loopgravenoorlog. [artikel in de Volkskrant]

LEO leest
18 november 2020

Omgevingswet in gevaar

De “grootste wetgevingsoperatie sinds de vernieuwing van de Grondwet” dreigt uit te lopen op een mislukking. Er zijn grote problemen bij de realisatie van de noodzakelijke ICT-voorziening, signaleert Trouw in een uitgebreid artikel. Mocht invoering op 1 januari 2022 al haalbaar zijn, dan is dat met een sterk uitgekleed computersysteem.

LEO leest
6 november 2020

Rechter blokkeert zonnepark bewoners Terheijden

Het Brabantse dorp Terheijden wil op eigen kracht vergroenen en gasloos worden, onder andere met een zonnepark. De rechter oordeelde dat een commerciële concurrent geen gelijke kansen kreeg. [artikel in NRC]

LEO leest
30 oktober 2020

Hoe de buurt een warmtenet wilde en het initiatief verloor

Een somber gezicht bij de initiatiefnemer, kritische vragen van bewoners en een projectleider die excuses aanbiedt. De komst van een warmtenet in de Groningse wijk Paddepoel brengt tijdens een bewonersavond veel teweeg. Het gevoel van trots heeft plaatsgemaakt voor teleurstelling. [artikel in NRC]

LEO leest
26 mei 2020

Burgerraadpleging ‘Kies voor Jelte’

Friese overheden willen de energie-voorziening in Fryslân verduurzamen en hierbij hun inwoners betrekken. Deze konden online aangeven hoe zij betrokken wilden worden. Ter ondersteuning liep een publieks-campagne met als boegbeeld een gezicht uit de nieuwe generatie: Jelte.

LEO leest
6 december 2019

Nu tijd investeren in RES levert straks winst op

In een opiniestuk in Trouw houden Marten van der Gaag, strategisch adviseur Platform LEO en Marc Rijnveld, directeur van Public Mediation, een pleidooi voor genoeg tijd om de bewoners te betrekken.

LEO leest
12 juni 2019

Zijn drijvende zonneparken een goed idee?

Het consortium Zon op Water wil Nederland wereldwijd koploper maken in de aanleg van drijvende zonneparken. Wat zijn de voor- en nadelen van zonnepanelen op water?

LEO leest
13 augustus 2018

Windmolens in Limburg

Windmolens roepen weerstand op van omwonenden. Tenzij die omwonenden de windmolen bezitten. Het coöperatieve model met meerdere eigenaren is de toekomst, is in het Klimaatakkoord te lezen. In Limburg staat het lichtend voorbeeld.

LEO leest
2 mei 2018

Overvecht gasvrij

De Utrechtse wethouder Lot van Hooijdonk loopt voorop in de strijd tegen het aardgas. Overvecht-Noord is haar proeftuin. Dat gaat de bewoners een beetje te snel. ‘Hoeveel gaat dit ons straks kosten?’

LEO leest
1 juni 2016

Rijnenburg Utrecht: stadsgesprekken over zon en wind

In de polder Rijnenburg worden tot 2030 geen woningen gebouwd. Het gebied is aangewezen als zoekgebied voor windmolens. Via stadsgesprekken betrekt de gemeente bewoners bij de plannen om Utrecht klimaatneutraal te maken.

LEO leest
1 januari 2016

Dealcrafting & tools voor participatie

In opdracht van het ministerie van EZ heeft de Nederlandse Vereniging Omwonenden Windturbines het burgerparticipatieproces in beeld gebracht. Dit om te komen tot een toolkit.