Nieuws

logo LEO
6 juli 2022

Ruud Schuurs nieuwe gezicht Platform LEO

Platform LEO heeft een nieuwe programmamanager: Ruud Schuurs. Hij volgt Zita van Aggelen op, die ruim vijf jaar het gezicht van LEO vormde. Ruud begint deze maand in zijn nieuwe rol. Lees verder
17 juni 2022

Zonnig jubileum en afscheid

Het is alweer ruim vijf jaar geleden dat we de eerste bijeenkomst van het Lerend Platform Energie & Omgeving (LEO) organiseerden. Hoog tijd dus voor een feestje met de leden op dat heuglijke feit te markeren. Voor de gelegenheid bezochten we De Bijenakker in Odijk, waar biologisch teler Henk van Berkel een rondleiding gaf.  Lees verder
25 mei 2022

Terugkijken: College Tour met Jan Jacob van Dijk

Op 17 mei 2022 gingen we tijdens de Sectorbijeenkomst "College Tour" in gesprek met Jan Jacob van Dijk. Politicoloog en historicus Jan Jacob van Dijk geeft vanuit de ervaringen die hij heeft opgedaan in zijn carrière, zijn visie op de energietransitie. Lees verder
13 mei 2022

Programmamanager en Bestuurslid gezocht

In verband met het vertrek van Zita van Aggelen en Age Yska zoeken wij een nieuwe programmamanager en een bestuurslid. Lijkt het jou leuk om LEO te versterken in één van deze functies, lees dan verder. Lees verder
4 maart 2022

Staalkaart helpt gemeenten bij inpassen energie-infrastructuur

De Staalkaart Netbeheer Nederland ‘Elektriciteit en Gas in het Omgevingsplan’ is een nieuw juridisch hulpmiddel bij het versnellen van de ruimtelijke inpassing van energie-infrastructuur, zowel boven- als ondergronds.  Lees verder
4 oktober 2021

LEO Op Locatie: dat wordt weer LOL op 20 oktober!

Op woensdag 20 oktober hebben wij voor onze leden en voor de leden van POM een bezoek gepland aan Solarpark De Kwekerij in Hengelo (Gelderland). Voorafgaand aan het bezoek nemen Sandor Löwik van de Brabantse Milieufederatie en Erik Mol van de gemeente Bronckhorst ons mee in hun presentaties over Energietuinen en Solarparken. Lees verder
4 mei 2021

Geslaagde Sectorbijeenkomst over Waterstof

Onder de titel "Waterstof tot nadenken" organiseerde LEO op 15 april 2021 een online Sectorbijeenkomst over waterstof in het licht van de energietransitie. Je kunt de bijeenkomst nu in zijn geheel terugzien. Lees verder
19 maart 2021

Commissie Brenninkmeijer presenteert rapport over rol burgerfora in klimaatbeleid

Hoe kunnen burgers beter worden betrokken bij het maken en uitvoeren van klimaatbeleid? Op 22 maart presenteert de Commissie Brenninkmeijer het adviesrapport over de mogelijke inzet van burgerfora binnen het klimaatbeleid.  Lees verder
4 februari 2021

Magazine Green Deal Participatie

De Green Deal Participatie van de Omgeving bij Duurzame Energieprojecten is eind 2020 afgerond. De belangrijkste uitkomsten zijn verwerkt tot een online magazine. Lees verder
13 november 2020

Conspiracy theories and the energy transition

Samenzweringstheorieën hebben effect op klimaatstandpunten. Onder invloed van social media algoritmes verharden deze standpunten zich. Hoe zou dat bij de energietransitie zijn? Hierover gaat het webinar van het Social Innovation in the Energy Transition (SIET) platform op 4 december. Lees verder
29 oktober 2020

Platform LEO betrokken bij Europees RESPONSE-project over energieburgerschap

Hoe onderzoek je het “energieburgerschap” in verschillende Europese landen? Het RESPONSE-project van het Europese H2020-programma richt zich hierop. Platform LEO treedt op uitnodiging van de TU Delft toe tot de adviescommissie. Lees verder
4 oktober 2020

Als één overheid slagvaardig de toekomst tegemoet!

In september presenteerde de studiegroep Interbestuurlijke en Financiële Verhoudingen haar rapport ‘Als één overheid - slagvaardig de toekomst tegemoet!’. Daarin staan aanbevelingen voor de gezamenlijke overheden om gezamenlijk en gelijkwaardig op te kunnen trekken als één overheid.  Lees verder
15 september 2020

Gemeente Súdwest-Fryslân genomineerd voor Galjaardprijs

Het project "De energietransitie als samenbeschikking van gemeente en mienskip" van Gemeente Súdwest-Fryslân is genomineerd voor de Galjaardprijs 2020. Lees verder
10 juli 2020

Geslaagde online sectorbijeenkomst “Meedoen met de RES(t)”

Aan de hand van casus, stellingen en concrete vragen spraken we tijdens de sectorbijeenkomst over participatie en Regionale Energie Strategieën. De inspirerende aftrap werd gegeven door Erik Faber, gevolgd door een panelgesprek onder leiding van Tom den Boer. Het was nieuw, zo’n online sectorbijeenkomst, maar het enthousiasme waarmee iedereen meedeed was als vanouds.  Lees verder
19 juni 2020

Rapportage Energietransitie versnellen met de Omgevingswet

Welke kansen biedt de Omgevingswet om de energietransitie te versnellen? Op initiatief van het ministerie van BZK werd een kennistraject uitgevoerd. De resultaten zijn te lezen in de Eindrapportage kennis- en leertraject Energietransitie en Omgevingswet. Lees verder
29 mei 2020

Sectorbijeenkomst LEO | Meedoen met de RES(t)

Op 9 juni organiseren we een online Sectorbijeenkomst over de Regionale Energie Strategie. Er hebben zich meer dan 100 deelnemers gemeld. Deelname aan deze bijeenkomst is op persoonlijke uitnodiging. Lees verder
24 mei 2020

Nieuwe datum inwerkingtreding Omgevingswet: 1 januari 2022

Het Rijk en de koepels van gemeenten, provincies en waterschappen hebben overeenstemming bereikt over een nieuwe datum voor de inwerkingtreding van de Omgevingswet: 1 januari 2022. Lees verder
12 mei 2020

DSO kennissessie | Samen verder met meer kennis

Op 15 mei verzorgt LEO een interactieve kennissessie over het Digitaal Stelsel Omgevingswet. Waar staan we nu en hoe ontwikkelen we samen verder? De online bijeenkomst wordt geleid door Arie Duindam, Lead Productmanager Digitaal Stelsel Omgevingswet bij het Kadaster. Deelname alleen op persoonlijke uitnodiging. Lees verder
6 mei 2020

Participatie-inspiratie tijdens de coronacrisis

Participatie vindt op dit moment veel online plaats, en kennis en ervaringen worden volop gedeeld. Zo heeft het kennisknooppunt Participatie een handleiding gepubliceerd, en organiseert het programma Democratie in Actie webinars. Lees verder
4 mei 2020

Vormgeven van participatie bij duurzame energieprojecten

De Green Deal heeft als doel het gezamenlijk ontwikkelen van inzichten en ideeën om participatieprocessen te verbeteren bij het inpassen van duurzame energieprojecten in de fysieke en sociale leefomgeving. Participatie bij duurzame energieprojecten dus. Hoe doe je dat?  Lees verder
24 april 2020

Presentaties VVM webinar Digitale Participatie beschikbaar

Leidt online participatie tot meer draagvlak en een groter bereik? Het netwerk van milieuprofessionals VVM organiseerde op 16 april een webinar voor omgevingsmanagers, MER-makers, ICT-specialisten en publieke opdrachtgevers. De presentaties zijn bij VVM te downloaden. Lees verder
1 april 2020

Veel energie bij Sectorbijeenkomst “Smarticipatie”

Nog niet eerder trokken we zoveel deelnemers als met de 12e sectorbijeenkomst op 3 maart bij Stedin in Utrecht. In een levendige sfeer deelden de bijna honderd deelnemers groepen hun kennis en ervaringen met elkaar. Lees verder
3 december 2019

Handreiking Participatie en Participatiewaaier

Het Klimaatakkoord zet in op meer participatie van de lokale omgeving bij duurzame energie. De Handreiking Participatie en Participatiewaaier helpen daarbij. Lees verder
14 oktober 2019

Publicatie: Middengroepen betrekken bij aardgasvrije buurten

Hoe betrek je als beweging van onderop de middengroepen in de transitie naar aardgasvrije wijken? Aan die vraag was een leerprogramma gewijd van Buurtwarmte en Buurkracht. Daarin bleek dat initiatiefnemers in een buurt er goed in slagen om de middengroepen te betrekken. Hoe ze dat doen, is uitgewerkt in de publicatie.  Lees verder
11 oktober 2019

POM en LEO op Locatie: Biowarmte Installatie Lage Weide Utrecht

Op 18 september bezochten 34 deelnemers van Platform LEO en het Platform Omgevingsmanagement (POM) de BioWarmte Installatie in Utrecht. POM was partner van Platform LEO bij de start-up drie jaar geleden en werkt nog steeds graag met ons samen. Lees verder
8 oktober 2019

Leerdag DuurzaamDoor

Kennisprogramma DuurzaamDoor (RVO) organiseert een leerdag rond de vraag ‘Wat maakt het zo lastig om samen te werken aan de lokale energietransitie?’. En vooral: wat kunnen we doen om dat beter te maken? Lees verder
19 september 2019

NEN seminar: Burgerparticipatie onder de Omgevingswet

Op 8 oktober organiseert NEN in Delft een seminar over burgerparticipatie onder de Omgevingswet. Het seminar richt zich op lokale overheden, initiatiefnemers, burgers en procesbegeleiders.  Lees verder
4 juli 2019

Workshop omgevingsmanagement op 11 juli in Leiden

Op 11 juli van 13.00 – 17.30 organiseren TNO en de Universiteit Leiden een workshop gericht op omgevingsmanagers. TNO en Universiteit Leiden hebben onderzocht hoe omgevingsmanagers staan tegenover compensatiemaatregelen en doelen.  Lees verder
3 juli 2019

Wind- en zonneparken realiseren samen met inwoners

Met de handreiking 'Wind- en zonneparken realiseren samen met inwoners' bieden we hulp bij één van de vraagstukken in het Klimaatakkoord: hoe gaan we de energietransitie ook echt voor elkaar krijgen, sámen met de bevolking en met draagvlak?  Lees verder
24 juni 2019

Omgevingswet: terugblik Sectorbijeenkomst 16 mei

De 10e sectorbijeenkomst van LEO had als thema Participatie onder de Omgevingswet. De tafelgesprekken werden begeleid door jonge wetenschappers die in de aanloop naar de sessies blogs schreven op onze website. Lees verder
23 juni 2019

Is het draagvlak al dik genoeg om op te staan? - Bestuurlijke Sectorbijeenkomst LEO op 13 mei

Op 13 mei vond de bestuurlijke sectorbijeenkomst van LEO plaats bij TenneT in Arnhem. Net als bij de (sector)bijeenkomsten voor de leden zijn ontmoeting en dialoog de middelen om de energietransitie te versnellen.  Lees verder
27 januari 2019

Brochure: Rol van gemeenten bij het aanleggen van warmtenetten

Overal zijn gemeentes bezig met het afwegen van alternatieven voor aardgas om in de warmtebehoefte van haar inwoners te voorzien. Deze brochure, gemaakt op initiatief van het programmabureau Warmte Koude Zuid-Holland, helpt hen daarbij.  Lees verder
26 januari 2019

Zo, Klaas Dijkhoff, betrek je burgers bij klimaatbeleid

Niek Mouter, transporteconoom en rechtsfilosoof aan de TU Delft breekt in het NRC een lans voor de toepassing van participatieve waarde-evaluatie als instrument om burgers te betrekken bij de invulling van het klimaatakkoord Lees verder
25 januari 2019

Urgenda start campagne "Sociale molens"

Urgenda is een campagne gestart rond “sociale windmolens”. Deze molens zijn door burgers neergezet en de opbrengst komt niet alleen ten goede aan de participanten, maar aan de gehele lokale gemeenschap Lees verder
10 oktober 2018

Terugblik Sectorbijeenkomst Thermo Bello

De tweede LEO Sectorbijeenkomst van dit jaar vond plaats bij de coöperatie Thermo Bello in Culemborg. Gerwin Verschuur van Thermo Bello maakte ons deelgenoot van het nieuwe samenspel in de warmtetransitie en de buurtaanpak van bewoners. Lees verder
18 september 2018

LEO op locatie: wat kunnen we leren van de bewoners van Reeth?

Het buurtschap Reeth, even ten noorden van Nijmegen, vormt al jaren het brandpunt van een reeks ingrepen in de omgeving. Op 13 september brengen we met een aantal LEO- en POM-leden een bezoek het Windpark Nijmegen Betuwe.  Lees verder
17 juli 2018

Stichting LEO een feit

De Stichting Lerend platform Energie en Omgeving is een feit! Twee weken geleden richtten bestuursleden Eelco Bots (Windunie) en Age Yska (Gasunie) officieel Stichting LEO op. Anne Melchers (Eneco) is het derde bestuurslid.  Lees verder
21 februari 2018

Regionale Energie Strategie (RES): uitkomsten Sectorbijeenkomst

Op 24 januari 2019 vond in Utrecht de zesde sectorbijeenkomst van het platform LEO plaats. Naast de leden van LEO waren er veel nieuwe gezichten. Mensen die te maken hebben of krijgen met de RES waarvan over een krap half jaar het eerste bod klaar moet liggen. Lees verder
23 november 2016

Lerend platform omgevingsmanagement voor energieprojecten van start

Energiesector en overheid gaan kennis en kunde delen als het gaat om omgevingsmanagement: het zorgen voor maatschappelijk draagvlak rondom grote energieprojecten door de omgeving te informeren en erbij te betrekken. Dat gaan de bijna 30 partijen doen via het deze woensdag opgerichte Lerend platform Energie en Omgeving (LEO). Lees verder